LMI-500AD

모듈러 제빙기/외부 스테인리스스틸 소재, 스테인리스스틸 냉각기, 디지털 PCB, 115 V / 60 Hz, 220~240 V / 50 & 60 Hz

 

제품 특징

• /외부 모두 스테인리스스틸로 제작하여 녹얼룩부식의 우려 없이 사용할 수 있습니다.

• 스테인리스스틸 냉각기를 사용하여 깨끗하고 선명한 얼음을 생성합니다.

• 디지털 PCB로 사이클의 각 단계와 경과 시간, 에러, 냉각기 온도 등을 확인하여 고장 시 빠르게 원인을 파악하고 대처할 수 있습니다.

• 공기 필터를 간편하게 탈부착, 세척이 가능합니다.

• 음료의 효율적 사용과 냉기 유지에 최적화된 반달 얼음을 생성합니다. (38 x 28 x 13 mm) 

Documents
CAD


Model

LMI-500AD

Modular Ice Machine

Exterior Dimension
(W x D x H)

mm

762 x 610 x 560

inch

30 x 24  x 20

Packing Dimension
(W x D x H)

mm

840 x 700 x 750

inch

33 1/8 x 27 1/2 x 29 1/2

Net Weight
115V/60Hz

kg

57

lb

126

Net Weight
220V/60Hz

kg

57

lb

126

Net Weight
220V-240V/50Hz

kg

57

lb

126

Packing Weight
115V/60Hz

kg

73

lb

161

Packing Weight
220V/60Hz

kg

73

lb

161

Packing Weight
220-240V/50Hz

kg

73

lb

161

Ice Production / day
115V/60Hz

kg

241 / 189

lb

530 / 417

Ice Production / day
220V/60Hz

kg

215 / 179

lb

475 / 394

Ice Production / day
220V-240V/50Hz

kg

236 / 183

lb

487 / 404

Ice Size

mm

38 x 28 x 13

inch

3/2 " x 9/8 " x 1/2"

Ice Shape

crescent

Condenser

air-cooled

Compressor (hp)

 3/4

Refrigerant

115V: R-410A
220V: R-404A

Voltage / Frequency

115 V / 60 Hz
220~240 V / 50 & 60 Hz

Rated Input (A/W, 115V 60Hz)

14.0 A / 973 W

Rated Input (A/W, 220~240V 50Hz)

7.0 A / 921 W

Rated Input (A/W, 220V 60Hz)

7.0 A / 930 W

Certification

Safety - UL
Sanitation - ETL
CE
Energy Star